Österlen Garden Show
Press

Om arrangören

Österlen Garden Show är en helt igenom ideell organisation utan privat vinstintresse.

Våra tre huvudmålsättningar:

  • Att aktivt bidra till ett ökat intresse för trädgård och hållbar odling på Österlen.

  • Att främja lokala företag, producenter och organisationer inom trädgård och odling.

 

  • Att eventuellt överskott av trädgårdsmässan ska användas till satsningar på ungdomsaktiviteter.

Prospekt

Roll

Vi vill att Österlen Garden Show (ÖGS) är en mötes- och marknadsplats för intresserade av trädgård och odling samt köpare och säljare av produkter och tjänster inom trädgård och odling.

 

Vision

Vi arbetar för att Österlen Garden Show skall upplevas som den naturliga mötes- och marknadsplatsen för alla trädgårdsintresserade säljare och köpare på Österlen och i södra Skåne. Utställningen arrangerades första gången 2018 och är årligen återkommande. Avsikten är att verka för aktuella och hållbara trädgårdsodlingar i alla dess former.

Värderingar och övergripande verksamhetsmål

Vi vill med Österlen Garden Show bedriva en framgångsrik verksamhet som stödjer och stärker Österlen som turistmål. Ett mål är att skapa förutsättningar för personlig utveckling och livslångt intresse för trädgård och odling.

Vi vill också att Österlen Garden Show skall skapa värden för våra intressenter och sponsorer så att de mer aktivt bidrar med finansiering och egna insatser. Vi vill skapa värden för våra kunder och utställare så att de återkommer årligen.

Vår verksamhet bygger på ömsesidig respekt och tillit mellan berörda parter och är uttalat positiv till jämställdhet mellan könen och etnisk mångfald.

Vi prioriterar och strävar så långt ekonomiskt och praktiskt som möjligt efter en miljövänlig och hållbar verksamhet.

Ledarskap

Överensstämmer med branschens förväntningar. Österlen Garden Shows verksamhet skall upplevas som en helhet av både kunder och utställare med en tydlig verksamhetsplan, som mot begäran kan kommuniceras till alla berörda beslutsfattare.

 

Omvärldsanalys - varför behövs en trädgårdsfest på Österlen?

Vi vet att Österlen är ett välkänt varumärke och har en hög image. Österlen förknippas med vacker natur och odling och kallas exempelvis ”Sveriges Provence/Toscana”. Österlens närhet till Malmö och Köpenhamn har gjort Österlen populärt som utflyktsmål.

 

Man kan med fog betrakta Öresundsregionen som ett potentiellt upptagningsområde med relativt många besökare. En stor del av befolkningen består av villaägare, lantbrukare och fritidsodlare. Österlens kommuner satsar mycket pengar på att öka den redan betydande besöksnäringen och turismen.

 

Ekonomiskt är Österlen en region som domineras av jordbruk och odling med relativt liten industri och många småföretag, men närheten till kontinenten och tillgången på bra hamnar gör ändå att området har utrymme för expansion. Många kommuner satsar också på att genom olika initiativ locka hit fler företag för att etablera sig.

 

Förutsättningarna för en kontinuerligt återkommande Österlen Garden Show får med hänsyn till ovan anses som mycket goda.

Verksamhetsidé

Vi ser till att Österlen Garden Shows verksamhet är välorganiserad, erbjuder högsta möjliga kompetens och kreativitet, präglas av framtidstro och framförhållning och skapar förutsättningar för nytta och nöje i Österlens odlingar och trädgårdar.

Österlen Garden Show är ett ideellt arrangemang och överskottet används för utveckling av barn- och ungdom inom ramen för Lunnarps Bollklubb (LBK).

 

Verksamhetsområden

Vi erbjuder Österlen Garden Show som plattform för exempelvis rådgivning, trädgårdsdesign, trädgårdsskötsel samt drift & underhåll. Vi har en plattform för försäljning av produkter exempelvis inom områdena blommor och växter, bevattning, jord och sten. Här finns trädgårdsmaskiner, trädgårdsredskap, trädgårdskonst, växthus, staket, jordankare och rotfräsning.

 

Här finns något för alla hobbyodlare: för uterummet, kolonilotten, balkongen och trädgårdens grillkvällar i form av utemöbler, grillar, utekök och barbequetillbehör, inglasning, utespa/pool, markis och belysning.

 

Vi ger också utrymme åt offentliga aktörer och besöksmål inom odlingssektorn samt ideella föreningar såsom trädgårds-föreningar och intresseföreningar.

 

Målgrupper

Med Österlen Garden Show riktar vi oss till potentiella kunder och producenter i regionen verksamma inom trädgård och odling. Vi vill också involvera offentliga beslutsfattare som exempelvis kommunerna på Österlen, myndigheter och olika EU-initiativ. Vi har ambitionen att attrahera olika sponsorer som vill stödja och verka för samma syfte.

Vi har en etablerad och bra kontakt med olika typer av media för att sprida kunskap och information om Österlen Garden  Show i lokalpress, fackpress och sociala medier. Vi har också kontakt med ett flertal ideella organisationer inom trädgård och odling.

Framgångsfaktorer

Vi vill att våra sponsorer skall uppfatta Österlen Garden Show som ett sunt arrangemang med professionell organisation med god och positiv exponering.

Av våra besökare vill vi uppfattas som ett arrangemang med bra organisation, ordnad ekonomi och en engagerad och drivande ledning. Vi är också kända för innovativa och stimulerande aktiviteter och föredrag som ger en hög trivselfaktor! Vi arrangerar bl.a. speciella barnaktiviteter med trädgårdstema.

Vi prioriterar lokal förankring och strävar efter att engagera kommuner, byalag, föreningar samt samverkan med Skånetrafiken för att säkra kommunikationen. Vi prioriterar en hållbar inriktning och utveckling.

Vi erbjuder bra kringservice och infrastruktur (serveringar, hygienutrymmen) och ett välorganiserat och säkert arrangemang (vakter, tillgång till sjukvårdskunnig personal).

 

Det är viktigt att våra utställare uppfattar Österlen Garden Show som ett arrangemang med nytänkande och framtidstro, ordning & reda och kompetent och ansvarstagande ledning med bra mediakontakter. Vidare har utställningen ett centralt och bra läge med bra kommunikationer och bra lokaler och infrastruktur som resulterar i ett för företagen kostnadseffektivt deltagande.